Links

Eenzaamheid onder studenten is een relevant en actueel thema. Eenzaamheid onder ouderen en de bestrijding ervan is al langere tijd een bekend en erkend maatschappelijk vraagstuk. Over eenzaamheid onder studenten en de aanpak ervan is echter een stuk minder bekend. Toch is er veel informatie over eenzaamheid te vinden en zijn er zowel landelijk als regionaal projecten die zich richten op (het verminderen van) eenzaamheid. 

Op deze pagina vindt u diverse links naar onderzoeken, publicaties en project met betrekking tot eenzaamheid (al dan niet gericht op studenten).

  • Eenzaamheid is in de Coronatijd nog actueler dan anders. Het missen van contact met medestudenten en docenten, het gebrek aan de gebruikelijke dagelijkse structuur en deadlines, kunnen leiden tot lusteloosheid, doelloosheid en hulpeloosheid. De situatie is zo ongewoon dat studenten zich thuis vaak verloren voelen, niet weten wat te doen en wanneer te beginnen met het starten en uitvoeren van hun studietaken. De Hanzehogeschool Groningen biedt studenten handvatten om met deze situatie om te gaan.  Via de Innovatiewerkplaats (IWP) Begeleid Leren van het lectoraat Rehabilitatie worden tips gegeven om thuis succesvol te studeren.
  • Ook bij Hogeschool Windesheim is er aandacht voor dit thema. Een artikel hierover vindt u hier.
  • Groningen bundelt de krachten tegen eenzaamheid via het project Eensamen. Eensamen verbindt ervaring, kennis en beleid om gezamenlijk meer te kunnen doen tegen eenzaamheid. Het is een initiatief van Humanitas, betrokkenen die zich inzetten vanuit welzijn, zorg, politiek, kerken, bedrijfsleven, gemeente, kennisinstellingen en stadjers. Via de website is onder andere een portretreeks te bekijken en te lezen over mensen die vertellen over hun eenzaamheid. Twee studenten van de Hanzehogeschool Groningen delen hierin hun verhaal: Justus.

EAST-brochure