Organisatie

De penvoerder van het EAST-project is het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen. Verder worden de volgende afdelingen bij het project betrokken:

– Studentendecanaat
– Verschillende schools binnen de Hanzehogeschool Groningen

In het EAST-project wordt voor en door studenten gewerkt aan een interventie om eenzaamheid bespreekbaar te maken en te verminderen.