Organisatie

De penvoerder van het EAST-project is het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen. Verder worden de volgende afdelingen bij het project betrokken:

– Studentendecanaat
– De studievereniging Maslow
– Verschillende schools binnen de Hanzehogeschool Groningen

In de loop van het project zullen verschillende andere partijen betrokken worden als input voor het project.